خدمات مرکز

این مرکز با در اختیار داشتن تجهیزات مدرن آزمون‌های غیرمخرب و فرایندهای جوشکاری مدرن و سنتی آماده همکاری با مراکز صنعتی و تحقیقاتی می‌باشد.