اعضا و دپارتمان‌های تخصصی


دکتر محمدرضا فراهانی

رئیس مرکز


دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران
مدیر گروه مهندسی ساخت و تولید دانشگاه تهران
مدیر گروه ساخت و تولید پردیس البرز دانشگاه تهران
عضو هیأت تحریریه ژورنال Reviews of Adhesion and Adhesives
عضو هیأت تحریریه مجله فناوری های آزمون غیرمخرب
مدیر عامل و عضو هیأت مدیره شرکت آزمون صنعت
مدیر کارگاه اتصالات دانشکده فنی دانشگاه تهران
عضو انجمن مهندسان مکانیک ایران
عضو انجمن آزمون‌های غیرمخرب ایران
هدف ما ارائه خدمات در حوزه جوش و آزمون‌های غیرمخرب در سطح عالی برای صنایع و مراکز پژوهشی است.


مهندس مجید فرهنگ

مدیر اجرایی مرکز
سرپرست آزمایشگاه اندازه‌گیری تنش‌های پسماند
مسئول دپارتمان طراحی و ساخت تجهیزات نوین آزمایشگاهی
سرپرست واحد تولید قالب‌سازی و ماشین‌سازی فرهنگ

دپارتمان اتصالات(جوشی، چسبی،مکانیکی و هیبریدی)

دکتر امید سام دلیری


اتصالات چسبی

دکتر پویان قابضی

اتصالات چسبی

مهندس محمدعلی طبسی

اتصالات جوشی

مهندس محسن مبارکیان

اتصالات چسبی

مهندس ستایش حکاک زرگر

اتصالات جوشی

دپارتمان ترموگرافی

مهندس امیررضا اردبیلی


توسعه روش ترموگرافی در کامپوزیت‌ها

مهندس پوریا مشکی‌زاده

بازرسی عیوب در پوسته‌های کامپوزیتی به روش ترموگرافی

مهندس پوریا مشکی‌زاده

بازرسی عیوب در پوسته‌های کامپوزیتی به
روش ترموگرافی

مهندس مجتبی رضایی

عیب‌یابی به روش ترموگرافی

مهندس محمد پورقاسمی

عیب‌یابی به روش ترموگرافی

دپارتمان برهم‌نگاری تصاویر دیجیتالی

مهندس محمدرضا شیر محمد


اندازه‌گیری تنش پسماند به کمک DIC

مهندس علی شاهمیرزالو

بررسی خواص جوش به کمک DIC

مهندس اشکان فشی

بازرسی محصولات ساخت افزایشی به کمک DIC

مهندس مرتضی زرنگار

مشخصه یابی محصولات ساخت افزایشی به کمک DIC

مهندس شایان بازرگان

بررسی خواص مواد به کمک DIC

دپارتمان  طراحی و ساخت تجهیزات نوین آزمایشگاهی

مهندس مجید فرهنگ


طراحی و ساخت به کمک کامپیوتر
ماشین‌کاری کنترل عددی
انتخاب مواد مهندسی

دکتر امید سام دلیری

طراحی به کمک کامپیوتر
تحلیل اجزا محدود

مهندس سعید حاتمی

طراحی به کمک کامپیوتر

مهندس امیررضا اردبیلی

طراحی به کمک کامییوتر
تحلیل اجزای محدود

مهندس محمد پورقاسمی

طراحی به کمک کامپیوتر