خدمات آموزشی

fani
مرکز پژوهش کاربردی جوش و آزمون‌های غیر مخرب با در اختیار داشتن اساتید مجرب و پژوهشگران فعال در زمینه‌های صنعتی و تحقیقاتی اقدام به ارائه دوره‌های آموزشی جوشکاری، آزمون‌های غیر مخرب و نرم افزار مرتبط با این حوزه می‌نماید.
جهت اطلاع از برنامه‌های آموزشی مرکز و یا درخواست دوره‌های آموزشی خاص می‌توانید با شماره تلفن: 6976265-0912 و یا از طریق پست الكترونيك: m_farhang@ut.ac.ir با مدیر آموزش مرکز تماس حاصل فرمایید.